Agenda

 


 • 21 mei     Pleisterplaatsviering
 • 29 mei     Brei en Praat
 • 3 juni        Pelgrimswandeling
 • 10 juni      Retraitedag
 • 26 juni      Brei en Praat
 • 2 juli         Pleisterplaatsviering
 • 31 juli       Brei en Praat
 • 5 aug.      Pelgrimswandeling
 • 28 aug.    Brei en Praat
 • 3 sept.     Pleisterplaatsviering
 • 16 sept.   Retraitedag
 • 25 sept.   Brei en Praat
 • 28 okt.     Opening expositie en Boekpresentatie
 • 29 okt.     Expositie
 • 30 okt.     Brei en Praat
 • 31 okt.     Lezing 500 jaar Protestantisme (Theaterkerk Bemmel)
 • 5 nov.      Pleisterplaatsviering
 • 18 nov,    Retraitedag
 • 27 nov.    Brei en Praat
 • 18 dec.   Brei en Praat

Foto & Video

buske2.jpg
dewoerdt.jpg
hoeksehofstraat1.jpg
hoeksehofstraat2.jpg
hoeksehofstraat5.jpg
kerk12.jpg
kerk8.jpg
oudepostweg7.jpg
oudepostweg8.jpg
oudepostweg9.jpg
pastorie_01.jpg
staw_1.jpg
 

Social media

Email facebook twitter