Welkom

Welkom op de website van en voor Ressen. Ressen is een kerkdorp in de gemeente Lingewaard en voor een deel in Nijmegen en Overbetuwe (provincie Gelderland).

De geschiedenis van het dorp gaat terug tot het begin van de jaartelling. Sporen van bewoning zijn gevonden op de twee hoger gelegen gebieden. In de eerste drie eeuwen van onze jaartelling werd Ressen bewoond door de Bataven en later door de Franken.

Een gedeelte van Ressen is per 1 januari 1997 toegevoegd aan de gemeente Nijmegen, als onderdeel van de Vinex-locatie Waalsprong. Dit deel van Ressen (Nijmegen) is inmiddels een woonwijk van Nijmegen en omvat verder bedrijventerrein ‘de Grift’.

Op de website is allerlei informatie te vinden over Ressen waaronder de Dorpsvereniging, Kerk, Kosterij (gemeenschapshuis) en Pleisterplaats.