Dorpsbelangen Ressen

Vereniging Dorpsbelangen Ressen (VDR) is in 1994 opgericht omdat er behoefte was aan belangenbehartiging voor het kerkdorp en haar bewoners. In deze tijd speelde al de waalsprongplannen van de gemeente Nijmegen onder de bewoners.

Ook in 2022 spelen er tal van ontwikkelingen in en rondom Ressen. Bijvoorbeeld grootschalige detailhandel, ontwikkeling kasteelterrein Ressen, RijnWaalPad, Dorpensingel Oost en doortrekking A15. Als bestuur zetten wij ons in voor de leefbaarheid van Ressen.

Verder organiseren we voor onze leden bijeenkomsten zoals een nieuwjaarsborrel, ledenvergaderingen, excursies bij lokale bedrijven en een dorpsfeest (Rondje Ressen).

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Ressen
Ingrid Sluiter (voorzitter)
Patrick Staffen (secretariaat)
Edwin Peters (penningmeester)
Chris Meijs
Edwin Schouten
Melantha Pols

Contactgegevens
Vereniging Dorpsbelangen Ressen
Hoeksehofstraat 16
6684 DH Ressen
E-mail secretariaat: secretariaat@ressenonline.nl
E-mail algemeen: vd_ressen@gmail.com 

 

Lid worden?
Heeft u interesse om lid te worden van onze vereniging? Dat kan door aanmelding via secretariaat@ressenonline.nl. Geef daarbij uw adresgegevens en het aantal personen van uw huishouden aan. Het lidmaatschap bij onze vereniging kost € 12.50 p.p. per jaar.