Pleisterplaats

De locatie
In Ressen ligt een van de oudste kerken van Nederland. Door de eeuwen heen en tot op de dag van vandaag is hier de stilte gezocht, gedoopt, gevierd, gerouwd, getrouwd en gebeden. In de zomermaanden komen er meer dan duizend mensen per jaar naar de kerk tijdens de openstelling in het weekend. Wandelaars en fietsers kunnen een kijkje nemen in de kerk en hier even tot rust komen. De Kosterij, naast de kerk, wordt daarbij regelmatig gebruikt als ruimte voor workshops, plek voor ontmoeting met koffie/thee en bijvoorbeeld soep en een broodje.

Wat is Pleisterplaats Ressen?
Op deze unieke locatie is een aantal jaren geleden Pleisterplaats Ressen gestart. Geboren uit het verlangen om deze plek breed in te zetten voor mensen die op zoek zijn naar zingeving en verdieping. Het eeuwenoude kerkje midden tussen de boomgaarden nodigt uit om even pas op de plaats te maken, stil te worden en alleen of samen met anderen te zoeken naar verbinding en verdieping.

Pleisterplaats Ressen is een Pioniersplek van de Protestantse gemeente De Vierplek, speciaal bedoeld voor mensen voor wie de drempel naar ‘de kerk’ te hoog is en/of voor wie zich niet of niet meer thuisvoelt in de meer traditionele vormen van kerkzijn. In de praktijk blijkt dat juist mensen die geen kerkelijke achtergrond of banden hebben zich hier thuis voelen.

Inmiddels is Pleisterplaats Ressen uitgegroeid tot een plek waar allerlei mensen samen komen rondom pelgrimswandelingen, dagelijkse ochtendgebeden, retraitedagen, Pleisterplaatsvieringen en muziekmeditaties al dan niet gevolgd door een ontbijt tijdens de maandelijkse Bid&Breakfast. En er zijn alweer plannen voor nieuwe vormen! We werken met een jaarthema, en dit jaar is gekozen om ons te laten inspireren door de kloostertradities met de veelzeggende uitnodiging: ‘Stap in de stilte’

Wie zijn wij?
Pleisterplaats Ressen wordt gedragen door een kleine enthousiaste groep mensen met een brede interesse op het gebied van religieuze en zingevingsvragen en een ruime ervaring in het begeleiden van mensen hierbij.

Op de hoogte blijven?
Volg ons dan op Facebook (Pleisterplaats Ressen), Instagram of meld je aan voor de nieuwsbrief bij info@pleisterplaatsressen.nl