Kerk

Centraal in Ressen staat de kleine romaanse kerk, grotendeels van tufsteen. De toren is 12e eeuws, het schip wellicht nog iets ouder. Beide zijn versierd met boogfriezen.

Officieel heet de kerk de Hervormde kerk Ressen- Doornik. Tussen de buitenmuur zitten ‘zwarte bezems’. Dit zijn te hard gebakken stenen, die de kerk moesten beschermen tegen blikseminslag. Tegen de twee bommen die de kerk eind 1944 te incasseren kreeg, waren ze niet bestand. Al snel na de oorlog begon men met de restauratie waarbij men uitging van de vermoedelijke situatie van 1450. Midden jaren 90 in de vorige eeuw heeft men de torenspits vervan- gen door een nieuwe. Deze werd eerst op de grond in elkaar gezet waarna een kraan van het naburige bedrijf Wido de spits erop heeft gehesen.

In de kerk worden regelmatig diensten gehouden. Meer informatie over de kerkdiensten kunt u vinden via de vierplek

Over de vierplek
De drie protestante kerken van Lent, Oosterhout en Ressen werken al jaren nauw samen. Sinds 2017 noemen we onszelf De Vierplek. Vier omdat we vinden dat we meer zijn dan alleen drie kerkgebouwen van hout en steen. De vierde plek creëren we overal waar we bij elkaar komen om in gesprek te gaan en zo samen kerk te zijn. Ook daar staan zingeving, ontmoeting en verdieping centraal.